Výhodné tankovanie na fakturačné zľavnené karty

POZOR – Výhodné tankovanie na fakturačné zľavnené karty. Na našich všetkých čerpacích staniciach naďalej môžete využívať výhodné tankovanie na fakturačné zľavnené karty.

Ponúkame Vám možnosť tankovania na faktúru na našich čerpacích staniciach G&G za výhodných podmienok.Tankovania na faktúru – po dohodnutej zľave a podpise zmluvy Vám vystavíme tankovacie karty, na ktoré tankujete na našich čerpacích staniciach a mesačne raz ( alebo podľa dohody ) Vám vyúčtujeme všetky tankovania spolu s rozpisom jednotlivých tankovaní. Vyhotoví sa faktúra so 14 dňovou lehotou splatnosti.

Na všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme.

S pozdravom:

Ing. Blažej KAPRINAI
obchodný riaditeľ
0907/831 297

gg@ggtankuj.sk